Šta je etiket i zašto je važno?

Temelj pravilnog etiketa je ponašanje koje je prihvaćeno kao ljubazno i ​​ljubazno u društvenim, profesionalnim i porodičnim situacijama. Dobri maniri mogu značiti razliku između uspeha i neuspeha u mnogim aspektima života. Poznavanje i izlaganje odgovarajućeg etiketa je od suštinskog značaja za svaku civilizaciju.

Family Etiquette

Mesto za početak etikete je kod kuće sa porodicom . Kad se udate, instinktivno znate da je bolje da se slažete sa svojim novim roditeljima , tako da im pokažete da ste spremni i ljubazni .

Takođe ste saznali da vaš suprug odgovara bolje kada kažete: "Molim" i "Hvala", nego kada izdate nalog i odbijate da priznate saradnju. Deca koja se uče na dobre manire i poštuju svoje roditelje polažu svoje lekcije u svet.

Osnovna pravila etiketa za članove porodice:

Društvena etiketa

Društvena etiketa uključuje kako se ponašate u javnosti, sa prijateljima i strancima, bilo da ste u nečijem domu ili u restoranu .

Ako tretirate svoje prijatelje i komšije sa poštovanjem, verovatnije ćete ostati na njihovim listama ljudi kojima veruju, brinu o njima i pozovite na stranke . Takođe vam sprečava da se kasnije postanite neprijatno ponašanjem koje su nedolične ili uvredljive. Ovo uključuje društvene medije, koji mogu uvećati vaše ponašanje.

Osnovna pravila socijalnog bontona:

Osnovna pravila etiketiranja socijalnih medija :

Profesionalni etiket

Sledeći profesionalni bonton dozvoljava drugima da vide da ste ljubazni, civilizovani saradnik koji zna kako biti fin i može predstavljati kompaniju na pozitivan način.

Ako ne pokazujete dobre manire, rizikujete da uništite svoju reputaciju. Ovo vam može sprečiti promovisanje i u nekim slučajevima čak i otpuštati.

Osnovna profesionalna pravila etiketa :