Kako komunicirati osoblju prilikom pokretanja kancelarije ili biznisa

Na dnevnom poslu radim u komunikacijama, uglavnom za neprofitne organizacije. Deo rada koji radim podrazumeva obezbeđivanje da imamo strategiju za unutrašnje i eksterne komunikacije. To uključuje i izradu plana za kancelarijski potez , čemu moja trenutna organizacija planira u narednih šest meseci.

Iako možda mislite da ima toliko koraka za planiranje kancelarijske poteze da nemate vremena čak ni da razmišljate o komunikacijama, zaista morate da uzmete dan ili dva kako biste stvorili čvrstu strategiju koja će i zaposlene i klijente držati svesna predstojećih promjena .

Hajde da počnemo sa zaposlenima, jer su oni direktno pogođeni ovim potezom .

Interna komunikacija treba uključiti ove ključne poruke:

Kada utvrdite sve ključne poruke, morate da odredite kako najbolje da dostavite ove poruke. Metod koji koristite treba da se odluči po vrsti poruke.

Na primer, vremenska linija bi se lako mogla dostaviti putem intraneta vaše kompanije; dok se zatvaranja kancelarija najbolje mogu predstaviti na sastanku osoblja kako bi se osiguralo da se pitanja mogu postaviti i odgovoriti.

Načini komunikacije ciljeva osoblju: