10 Proslava praznika i Office Party Tips

Proslavi sa svojim kolegama dok održavate svoj profesionalizam

Partije kompanije su zabavne, ali nikada ne treba zaboraviti gde ste. Idite pravo napred i uživajte u proslavi sa svojim kolegama dok održavate svoj profesionalizam dok se sećate da ćete se morati suočiti sa ovim ljudima u ponedjeljak. Vaša profesionalna reputacija je u pitanju, zato ga čuvajte jasnim umom. Ako vaša kancelarija obilježava praznik, trebali bi prisustvovati ako niste bolesni.