Kako napraviti garažna vrata manje bučno

Zaustavljanje buke garažnih vrata je lako ako otkrijete problem

Može biti neprijatno da ima garažna vrata koja guranje, pištanje i krize dok se otvara i zatvara. Neki vlasnici kuće tvrde da mogu čuti i osetiti otvaranje garažnih vrata u svakoj sobi u kući. Može biti lep signal upozorenja, ali na kraju to je dodatni šum koji možemo bez posla. Proizvođači garažnih vrata i izvođači radova imaju savjete kako zadržati garažna vrata od nevoljnosti.

Garažna vrata stvaraju vibracije pri otvaranju i zatvaranju.

Ovo rezultira glasnim i odvraćanjem zvuka. Možda nije problem tokom dana, ali ako pokušavate da spavate, to može biti mračno. Smanjite vibracije i smanjite nivo buke. Ne morate zameniti garažna vrata ili otvarače vrata sa tišim modelom, samo uradite malo održavanja.