Pokret? Evo lista kontrole promjene adrese

Evo ko će vam trebati nova adresa

Kada se preselimo u novi dom, uvijek smo sigurni da damo novu adresu prijateljima i porodici, ali je lako zaboraviti neke od drugih veoma važnih kancelarija, agencija i grupa koje treba informisati o vašoj promeni. Dok se osigurava da US Postal Service ima vašu novu adresu najvažniji, USPS će samo osigurati da se pošta prosleđuje sa starog na novu adresu godinu dana nakon što se preselite (60 dana za novine i periodične publikacije).

Posle tog vremena, bilo šta poslato na staru adresu možda će teško pronaći put do vas.

Nisu sve kancelarije i agencije na ovoj listi primijenjene na vas, ali možete ih koristiti da biste sistematski pregledali i provjerili sve koji trebaju biti obaviješteni o vašem statusu promjene adrese.

Javne kancelarije i vladine agencije

Komunalne usluge i usluge

Finansijski

Institucije, organizacije i klubovi

Stambene usluge

Periodika i online isporučioci