Upoređivanje palubnih materijala: drvo, drvo-kompozit i PVC

Kada gradite vanjsku palubu, obično vam je predstavljen izbor tri podna obloga: prirodno pod pritiskom tretirano drvo , drvo-kompozitni (mešavina drvenih vlakana i plastike), ili sve plastični proizvod zvani PVC.

Šta su oni?

Pros

Cons

Koje se odupire najboljim?

Procijenjeni troškovi

Opšta cijena samo za materijal na krovnom podu, ne uključujući stepenice, straže, šine ili podstrukturu:

Reprezentativne marke i proizvođači

Rezime: PVC naspram drvo-kompozita i prirodnog drveta

PVC Wood Composite Wood
Soliditet Šuplja unutra, ipak zbog ćelijske konstrukcije i dalje je dovoljno jaka da drži težinu Čvrsto sve do kraja Svo drvo, čvrsto sve do kraja
Težina Oko 50% težine drvenog kompozita Dvostruko teže kao PVC Prilično lagan i lak za rukovanje
Rot Ploča iz PVC-a nikada neće gnjaviti Može se okretati, ali nije verovatno Zagarantovana za gnječenje, čak i kada se tretira pritisak
Instalacija Potrebno je specijalno pričvršćivanje Koristi redovne palubne spone Može koristiti obične spajalice
Troškovi Oko 20% skuplje od drvenih kompozita Manje skupo od PVC-a Najjeftinija opcija za sve, ne samo u smislu palubi, već zato što su pritege manje cene