Termite Fast Facts: Šta trebate znati

Da li ste znali ... ?

Termiti su jedan od najnestruktivnijih štetočina insekata čitavog svijeta, a Formosan termit uzrokuje trećinu oštećenja koja je uzrokovana svim invazivnim insektima - a termiti se nalaze samo u 40 stepeni severno i južno od Ekvatora. Samo u SAD, termiti uzrokuju više od milijardu dolara u šteti svake godine! I oko dve milijarde dolara potrošeno je svake godine u SAD kako bi sprečilo ili tretiralo termite?

Iako je rečeno da su dva broda Kristofera Kolumba postala tako inficirana sa termima koji su potonuli tokom svoje poslednje ekspedicije, Kolumbo ne treba kriviti što je dovodio termite u Ameriku. Ovi insekti koji jedu drvo bili su u Severnoj Americi dosta pre nego što su Evropljani stigli. Zapravo, postoje fosilni dokazi termiti tokom perioda Krede, a neki naučnici veruju da termiti zapravo predaju ljude.

Uprkos svim oštećenjima i uništenju termima koji su se desili od skoro početka vremena, ovi mravi poput insekata su u stvari korisni u prirodi, pomažući u razgradnji mrtvog i raspadajućeg drveta i vraćanju hranljivih materija u tlo.

Slijede brojni podaci o termitnim vrstama, njihovoj identifikaciji, biologiji i ponašanju, kolonijama, znacima infestacije i njihovoj kontroli.

Termite vrste

Identifikacija Termite

Termite biologija i ponašanje

Termite kolonija

Znaci prisustva termita su:

Termite Control