Savet za tinejdžere o tome kako se baviti prelaskom u novi dom

Saveti za prevazilaženje šokova kulture nakon pomaka

Pokretanje je teško svima, ali posebno za tinejdžere, koji su u dobi kada formirate prijateljstva i vršnjačke grupe. Učite kako da se uklapate i družite, tako vijesti koje vaša porodica planira potezi neće biti dobrodošle vesti.

Neke aktivnosti i akcije mogu vam pomoći da se prilagodite prelasku u novi dom i školu. Cilj je osjećati više u kontroli i manje nervozan zbog onoga što se dešava.