Sve što treba da učinite da se prebacite i živite u Meksiku

Ljudi odlučuju da žive u Meksiku iz više razloga. Za neke, to je toplo vreme i dobra klima. Meksički različiti regioni imaju svoje klimatske uslove, ali uopšte, vreme je većinom u toku godine.

Uprkos izveštajima ratova o drogama i kriminala vezanim za drogu, ljudi nastavljaju da izaberu Meksiko kao mesto za život, penziju, privatni dom ili odmor za odmor. Mnogi počinju da shvataju prednosti življenja na mestu gde je srednji prihod domaćinstva oko jedne desetine od toga u SAD. Stvarno možeš živeti dobro mnogo manje.

Iako ne smijete ignorisati sigurnosne probleme, korisno je staviti ove medijske izvještaje u perspektivu. Da li opasnosti koje predstavljaju lordovi droge u većini graničnih gradova osuđuju čitavu zemlju kao destinaciju koja se mora izbjeći?