Ostanite organizovani sa vremenskim rokom planiranja rođendana

Kada naručiti pozive, zakazati mesto i obaviti druge zadatke

Planiranje rođendana može se osetiti ogromnim, ali to nije ako ga prekršite u male zadatke.

Pratite ovu vremensku liniju za nedelje i dane koji vode do stranke i za samu partijsku agendu, a događaj treba da se odvija bez problema.