Najvažnija pitanja za diskusiju na večernjim stranama

Kako biti zanimljiv na večeri

Noć večeri večeri! Obavili ste sve radove i kupili pivo i vino . Vaš pažljivo planirani meni je spreman za serviranje i postavljena je tabela . Centralni deo čeka na kompliment i vaša lista za reprodukciju podešava ton . Skoro si spreman da vaši gosti stignu, ali da li ste dali ikakvu pomisao kako da vodite razgovor? Osim ako to nije grupa prijatelja ili porodice koja je vrlo ugodna jedni s drugima, važno je razmišljati o načinima kako biste mogli da razgovarate sa vašom grupom gostiju .

Čak i sa udobnom grupom, ne boli se što će predstaviti novu temu razgovora kako bi oživeli zabavu.

Zato mnogi domaćini smatraju da je korisno odabrati nekoliko tema za razgovor kako bi bilo malo olakšati gostima da razgovaraju. Vi, kao domaćin, možete predstaviti temu grupi kada svi stignu na vašu zabavu. Alternativno, možete popuniti atraktivnu posudu sa papirima koji imaju pitanja koja dovode do razgovora. Ostavite ih na stolu za ručak ili na stolovima oko svoje prostorije za zabavu kako biste ih ohrabrili da ih pokupe i počnu ćaskati sami. U svakom slučaju, vaši gosti će vam zahvaliti što ne zanemarujete najvažniji deo bilo koje stranke - razgovore.

Izbor tema za razgovor

Kada birate teme za razgovor, pokušajte da izbegnete predmete koji bi potencijalno mogli izazvati borbe među vašim gostima. Klasika koja spadaju u ovu kategoriju su diskusije o religiji ili politici.

Ali čak i na lokalnom nivou, može postojati kontroverzi, kao što je da li treba odobriti školski budžet ili da li se komšijama treba dozvoliti da budu glasno domaćini, van stranke kasnije u noći. Svrha vašeg skupa je da podstaknete svoje goste da se znaju jedni druge i da se rade, a ne plamte plamenove dugotrajnih argumenata.

Takođe bi trebalo da počnete da razgovarate o temama za koje se mnogi ljudi lako pridruže, a ne sa ograničenim temama za koje samo nekoliko njih zna. Izaberi ideje koje će ljudi dovesti do smeha, podsećanja ili deljenja udobno, ali ne tako lično da bi se neko osećao neprijatno.

Uzimajući u obzir ove smjernice, ovdje je lista tema za pokretanje razgovora na sljedećem događaju: