Dekoracija šema toplog bojanja

Strana boje koja se sastoji od crvenih , žutih, narandžastih i žuto-zelenih boja, zajedno sa različitim drugim kombinacijama ovih boja, obično se nazivaju toplim bojama.

Za ove boje je poznato da povećavaju adrenalin i brzinu disanja, povećavaju krvni pritisak i telesnu temperaturu, čime se osećate toplije. Što je bojena boja, to je intenzivniji efekat "zagrevanja".

Saveti za ukrašavanje sa toplom bojom šema

Sledeće: pogledajte ove toplinske šarene boje za inspiraciju.