6 Vrste kuhinjskih ostrva

Kuhinjska ostrva kreću se od najjeftinijih i najjednostavnijih i stoga najmanje korisnih (vozačkih kolica) do najskupljih i najfunkcionalnijih (višeslojnih ostrva s umivaonikom, električnim servisom i dovoljno prostora za sedenje i jedenje na šalteru) . Ovde pokrivamo opseg.

Važna tačka razdvajanja je između prenosnog i stalnog / fiksnog ostrva. Od bivše klase nije potrebna električna usluga; druga klasa je potrebna. To je važno zato što je pokretna snaga skupa i invazivna. Ako je vaša kućna podloga slaba , to zahtijeva sječenje u ploču ili žice sa gornje strane. Usput, trčanje žica sa potkrovlja nije toliko loše kako zvuči. Evo ideje o otoku u kojoj se dva stuba probija sa ostrva do plafona, djelujući i kao strukturalna podupirača i eventualno prikrivanje kablova.

Malo jurisdikcija izgleda da želi definisati "trajno i fiksno" u odnosu na kuhinjski otok električni kod. Zbog toga, preporučujemo da ne namestite ostrvo na podove na kuhinjskom podu dok ne dođete do stepena 4 ispod, baznih ormara i pulta.