Višegodišnje loze dobro za sjenku: prednosti i slabosti

Sjeverni vrtlarci koji traže višegodišnju lozu za senke treba da budu veoma pažljivi oko izbora. Sjajne površine su prirodno izazovne za sve biljke, a oni koji raste dobro su prilagođeni da budu prilično izdržljivi. Možda su toliko izdržljivi, da se na kraju nađu na listama invazivnih biljaka . U nekim regijama, invazivne loze kao što je kudzu predstavljaju ozbiljne probleme za šume i pejzaže.

Sledeća lista daje neke preporuke za dvogodišnje loze koje tolerišu delimičnu boju, kao i neke za izbjegavanje zbog opasnosti invazivnosti. Neke možda želite da probate, ali sa oprezom.