Vinske biljke: 10 najboljih izbora

Selekcije za cveće i lišće, sunce i senku, sever i jug

Vaša ideja najboljeg vinarstva za rast možda nije nečiji drugi na listi najboljih izbora koji slijede, a ja sam nastojala da pružim različite izbore. Tu je nešto za svakoga, uključujući lozu:

Da bih povećao raznovrsnost dalje, čak sam predstavio i jedan primer biljke loze godišnje (ostali su višegodišnji), kao i primer koji je klasičan za vruću klimu (ostali su hladno odporni na najmanje zona 5).