Šta šteti raka i miša uzrok?

Kontrola miša i miša

Pacov ili miš u vašem domu može nositi mnogo rizika. Glodari mogu širiti bolesti, a oba stakla i miševa mogu uzrokovati veliku štetu strukturi vašeg doma, kao i hranu i kontaminaciju vašeg - i hrane vašeg kućnog ljubimca.

Kako Miši oštećuju doma?

Pacovi i miševi mogu prouzrokovati strukturalna oštećenja kuća, stanova, kancelarija i gotovo bilo koje vrste zgrade kroz gnječenje, gnezdo i fekalije:

... I što je skriveniji i nesmetan predmet ili oblast, verovatnije je da će miš ili pacov videti to kao udoban, siguran dom.

Zatim, kada taj miš prođe oko vašeg doma koji traži gneženje materijala, hrane i vode, ostaviće se iza urina i fekalnih izmeta. Ne samo da one kontaminiraju površine (i hranu) na kojima pristaju i izazivaju potencijalno širenje bolesti, oni takođe ostavljaju mirisni trag za druge miševe - omogućavajući im da znaju da je ovo odlično mesto za život!

Šta miri miševi u domovima?