Kontrolna lista za zaštitu od dječje zaštite: Kako do bebe-dokazivanja rasadnika

Ostanite na vrhu sigurnosti uz pomoć ovih saveta.

Tišina je zlatna ... osim ako imaš dete, u tom slučaju to verovatno znači da je na nečemu - kao na vrhu knjige.

U ovim trenucima pomaže da znate da ste učinili sve što možete da ostanete korak ispred svog neustrašivog avanturista. Kao što će vam ispričati svaka iskusna majka, otpornost na bebe je od suštinskog značaja, naročito u rasadniku, gde će vaš mali imati više od nekoliko sati bez nadzora.

Nisam siguran odakle da počnem? Ovde imamo vašu sveobuhvatnu listu za djecu.