Česti uzroci kućnih požara

Vatra je nepredvidljiva, širi se za nekoliko sekundi i može odbiti dom u roku od nekoliko minuta. Kućni požari ugrožavaju svakoga u kući, a čak mali požari koji se brzo ispadnu često rezultiraju u hiljadama dolara štete. Imajući odgovarajuću politiku osiguranja od suštinskog je značaja za ublažavanje finansijskih gubitaka vezanih za požar u kući, ali je daleko bolje sprečiti okolnosti koje često dovode do požara. Požari mogu biti električni ili hemijski u prirodi, sa više klasa vatre koja postoje na osnovu načina na koji je zapaljena vatra. Svakodnevni objekti lako postaju zapaljivi pod pravim uslovima. Identifikovanje ovih rizika pomaže vam da smanjite šanse za vatru, čuvajući svoju porodicu i imovinu sigurnije u procesu.