9 načina korištenja novina u kućnom vrtu

Cvjetni vrtići često potražuju načine za rastući svoj dolar korištenjem predmeta za domaćinstvo u bašti. Korišćenje novina u bašti je skromno i ekološki ispravno. Kada domaćinstva bacaju svoje novine u smeće, oni doprinose tokovima otpada koji čine novine na deponijama. Te novine mogu potrajati decenijama da se raspadaju u takvom anaerobnom okruženju. Ove ideje za reciklažu će vam se raduje izdržljivom papiru nedeljom, tako da možete više ostvariti u bašti.