Zadaci i obaveze za Dan svadbi

Dan kada se vjenčate može biti uzbuđen i preovlađujući, ali lista dnevnih venčanja zadržava haos. U idealnom slučaju, moći ćete da neke od ovih stvari učinite dva ili tri dana unapred ili ih delegirate nekome drugom kao što su član nevena, član porodice, planer venčanja ili drugi bliski prijatelj. Budite na vrhu zadataka zadnje minute sa ovom listom obaveza.