Ptičja emocija

Mogu li ptice osećati ljubav i druge emocije?

Ne postoji naučni dogovor o tome da li ptice imaju osećanja, ali ptičari koji gledaju svoje pernate prijatelje često vide dokaze o ptičjim emocijama u svojim različitim ličnostima i ponašanjima. Ptice ne komuniciraju emocije direktno, iako indikacije ponašanja mogu biti dvosmislene, te ponašanja mogu pokazati širok spektar emocija za oprezne ptice.

Pet ptica i emocije

Vlasnici kućnih ljubimaca imaju priliku koju ptičari rijetko vide - mogu se opširno vezati sa svojim pojedinačnim kućnim ljubimcima.

Kroz te veze oni se upoznaju sa jedinstvenim raspoloženjima i emocijama svojih ptica, od stresa i usamljenosti do radosti i uzbuđenja. Ta familijarnost ne ostavlja sumnju da ptice ptice mogu i osećaju emocije. Međutim, bez toliko intimne interakcije sa divljim pticama, teško je videti istu emocionalnu dubinu u dvorištu ptica. Nije nemoguće videti emocije divljih ptica, ali potrebno je pažljivo posmatrati i strpljenje da vide suptilne naznake osećanja ptica.

Kako divlje ptice pokazuju emocije

Dok se opseg emocionalnog izražavanja ptica može debatovati, postoje istaknute emocije koje se mogu videti kod mnogih divljih ptica.

Emocija ili instinkt?

Emocije ptica nisu jasne rezove, i postoji debata o tome da li ponašanja koja izgledaju emocionalno su stvarno iskreni izrazi ili samo instiktualno ponašanje. Na primer, par ptica koji su angažovani u ponašanju s djetetom možda neće imati bilo kakvu emotivnu vezu, ali bi jednostavno mogli da traže najodgovarajućeg partnera da stvori jako, zdravo potomstvo. Slično tome, druga ponašanja se takođe mogu definisati u smislu opstanka ptice. Strah je neophodan kako bi se izbegli predatori, bes je pomogao braniti teritoriju ili područje hranjenja, a tuga je pokušaj oporavka truda od izgubljenog kolega ili pilića. Čak i pozitivne emocije poput radosti i ljubavi mogle bi jednostavno biti ljudi koji gledaju ptice u ljudskim terminima. Međutim, debata je dvostrana; ljudsko emocionalno ponašanje ima slične ciljeve preživljavanja u smislu izbora kolege, izbegavanja opasnosti i ostajanja zdravog.

U svakom slučaju i za ptice i za ljude, linija između emocije i instinkta je tanka, zamućena.

Korišćenje ptičjih emocija biće bolja birma

Da li ptice stvarno osećaju emocije, ptičari koji mogu da se pokupe na suptilnim, emocionalnim tragovima ponašanja ptica mogu poboljšati svoje veštine birdinga.

Ptice mogu ili ne moraju imati osećanja i emocije, ali ponašanje ponašanje u emocijama može pružiti fascinantan uvid u to kako ptice deluju. Ptičari koji pažljivo prate svaku pticu koju vide, mogu pročitati emocionalne naznake da nauče još više o životima ptica.