Prednosti i slabosti vjerskih vjenčanja

Kako odlučiti da li vera ima mjesto na ceremoniji braka

Za one koji se redovno obožavaju, verovatno bez ikakvog pitanja verena vjenčanja. Ipak, za druge, povlačenje tradicionalne verske ceremonije može biti rvanje sa vašim trenutnim uverenjima. Ovde, kako odlučiti da li religija ima mesto na vašoj svadbenoj ceremoniji.

Verske scenarije kao što mogu da se odnose na vaš odnos