Električne kutije: stari radovi u odnosu na novi rad, metal protiv plastike