3 Predviđanja o malom domu sutrašnjice

Da, budućnost je sve o smanjenju.

Nema sumnje da su u Americi McMansions još uvek vruća svojstva, ali tržište stanova počinje da se pomera. Već nekoliko godina tražnja za manjim i pristupačnijim kućama raste, a stručnjaci za stambeno zbrinjavanje predviđaju da će snežne kosti u narednoj deceniji. Međutim, mala naselja u kojima ćemo živeti niz put ne samo da će biti manja od današnjih tradicionalnih kuća. Oni će takođe biti lakši i funkcionalniji na vašem novčaniku i planeti. Kako to, pitate? Pronašli smo tri kretanja koja će oblikovati mali dom ne tako daleke budućnosti.